Historiska Världar

Soldat från andra halvan av 1300-talet

Hosor

Hosorna är, liksom kjorteln, av samma modell som de som bars av Bockstensmannen under 1300-talet. De är enkla ben som knyts fast i midjan tillsammans med brokorna (medeltidens underbyxor). Under 1300-talet var dessa ofta ganska pösiga kortbyxor med dragsko upptill. Ibland med ett band som man också knöt upp hosorna i.

Brokor syddes i senmedeltidens "slit-och-släng"-tyg linne, och de var troligen ganska mjuka och oblekta.

 

Nederdelen på hosorna har hel fot och ser ut lite som en sko.

Referens: Bockstensmannens hosor När Bockstensmannen hittades hade han tre hosor, något som föranledde misstolkningen att en av dessa skulle vara ett pilkoger. Vid närmare granskning visade det sig dock vara just en hosa, troligen någonting han burit med sig för att ersätta en trasig hosa, eller dra över om det blev kallt.