Historiska Världar

Tillbaka

Tysk landsknekt ca. 1515-23

Nålbundna strumpor

I bildmaterialet både från medeltid och tidigmodern tid ser man ofta att allmogen bär olika typer av strumpor, ibland utanpå hosan. Dessa måste rimligen också ibland varit nålbundna eller i likvärdig ullbindning. Nålbundna strumpor och vantar är ett mycket bra komplement till en vinterbeklädnad och ger god värme även när de blivit något blöta.

Tekniken att nålbinda vantar och sockar kan troligen beläggas i alla fall från vikingatid och framåt, förmodligen är den ännu äldre. Flera medeltida fynd av nålbundna framgment har gjorts i Sverige. Det finns ett fynd av en nålbunden ankellång socka i Uppsala som är daterad till slutet av 1400-talet. Den s.k. "Åslevanten" från Västergötland är enligt kol-14-dateringen troligen från 1500-talet (dat. 1510-1640). Den finns i historiska museets samlingar (inv.nr.: 20 378). Det är gjord i grovt ofärgat ullgarn. Det finns också ett fynd av en knähög strumpa från Schweiz, daterad till 1100-tal.

I handlingar som rör ett rånmord norr om Stockholm år 1499, framgår att den dödes packning innehöll flera par strumpor, jämte ett flertal andra plagg. Med tanke på hur lätt strumpor slits så bör de precis som skor varit förbrukningsplagg vid denna tid.