Historiska Världar

Tillbaka

Vikingatida kvinna

Spännbucklor och redskap

Spännbucklorna är ett av vikinga-tidens kanske mest karaktäristiska plagg, de förekommer flitigt i de vikingatida gravarna och är uteslutande gjutna i brons. Även spännbucklorna faller offer för modenycker, och de blir alltmer elaborerade ju längre fram i tiden vi kommer. Man ser också väldigt tydliga skillnader mellan högstatus-personernas spännbucklor och de mindre välbeställdas, även om man kan vara säker på att det är ganska få fattiga personer som överhuvud-taget burit denna typ av spänne. Det kan till och med vara så att spännbucklan signalerar att man har rang av gårdshustru, fru till en odalbonde. Dessa kvinnor tillskrivs ofta en hel del makt då männen på gårdarna antas ha varit iväg på vikingatåg.

Klicka på bilderna för större bild.

Här är ett par riktiga spännbucklor som är utställda på Historiska museet.

Ovala spännbucklor, som denna typ kallas, är ett kvinnospänne av fastlandstyp. De finska vikingarna har burit runda spännen, och de gotländska djurhuvudformiga spännen.

I spännbucklorna hänger man också från en kedja eller tråd sina redskap; till exempel nålhus, nycklar och sax. Här ser vi en sax.

Hr ser ni en sax i original, tillsammans med andra saker som har hängt från spännbucklorna; en nyckel och ett nålhus. Allt finns utställt på Historiska museet.

Nyckel

Nålhus

Halsband
Runt halsen bar kvinnorna ofta pärlhalsband när de begravdes, vid kremeringar har de i många fall lagts ned efter bålet, och är därför oförstörda idag. Pärlbandet vi ser här har också ett kors fästat vid sig. Vi vet idag inte om detta verkligen betyder att hon är kristen, eller att hon tror på både hedniska gudar och den kristna, eller som någon lagt dit det efter att hon dött. Forskning pågår idag om just detta ämne och mycket tyder på att många varit "både" kristna och hedniska, att dåtidens syn på religiös tillhörighet kanske var mindre dogmatisk än vår tids och att detta var accepterat.