[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 483: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4688: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4690: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4691: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4692: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3823)
Historiska världars forum • Visa tråd - BASINFORMATION - FORNBYN I HANINGE

BASINFORMATION - FORNBYN I HANINGE

Här diskuteras förutsättningar kring vår hobby.

BASINFORMATION - FORNBYN I HANINGE

Inläggav miklagard » 22 juli 2009, 12:30

<u>BASINFORMATION - FORNBYN I HANINGE.</u>

<u>Fornbyn i Haninge - En förhistorisk upplevelsevärld från jägarstenåldern till vikingatiden.</u>

Intresset för människans historia och kultur har kanske aldrig varit större än idag. Äldre bebyggelse och kulturer finns vanligtvis bevarade som spridda enstaka exemplar från olika epoker. Undantagsvis finns någon samlad exposé över en längre tidsperiod. I Sverige finns ett lysande exempel på ett sådant nämligen Skansen i Stockholm. Här finner man på en samlad yta exempel från medeltid fram till modern tid. Skansen har blivit ett av Sveriges populäraste besöksmål. Dessutom uppskattat av besökare i alla åldrar. Vi saknar emellertid en motsvarande möjlighet beträffande tiden före medeltiden d.v.s. vår forntid. Det är här som projektet Fornbyn i Haninge kommer in.

Detta unika projekt ligger nu efter snart åtta års hårt arbete av projektgruppen klart för finansiering och ”sjösättning”. Vår målsättning är att bygga upp en mycket stor anläggning som levandegör hur forntidens människor levde under hela vår forntid. Anläggningen kommer i praktiken att fungera som en resa genom tiden, där resan börjar i tidig jägarstenålder och slutar i sen vikingatid.

Syftet med Fornbyn är att i första hand på ett nyskapande sätt levandegöra framför allt vikingatiden, men även de övriga tidsåldrarna i vår forntida historia. I andra hand vill vi skapa ett likvärdigt och välbehövligt komplement till Skansen. Tillsammans kan man härigenom i praktiken visa hela bebyggelseutvecklingen i landet från den tidpunkt då de allra första människorna etablerade sig i området för nästan 10.000 år sedan till vår egen moderna tid.

Fornbyn är ett nära samarbete mellan följande aktörer:

Projektledningen.
Den vetenskapliga referensgruppen:
Ingmar Jansson, Stockholms Universitet, Arkeologiska institutionen.
Lars G. Holmblad f.d. intendent i 23 år på Statens Historiska Muséum.
Kommunen
Markägaren
Stockholm Visitors Board ( f.d. Stockholm Information Service ) .

Huvudattraktionen kommer att bli Vikingastaden som byggs med hjälp av all den samlade kunskap och erfarenhet som finns idag om vikingastäder i Skandinavien. Vikingastaden kommer, när den är färdigbyggd, att bestå av ca sextio hus i olika storlekar och utföranden, från små hantverkshus till stora långhus på upp till 40 meters längd. Vikingastaden blir en stor anläggning med en yta på 40-45.000 m2.

I omgivningarna byggs sedan boplatserna från jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och äldre järnåldern. Vid samtliga boplatser kommer respektive forntida miljö att rekonstrueras enligt vetenskapens senaste rön.

<u>Våra vetenskapliga mål.</u>

Anläggningen kommer att bli en unik skapelse som förmedlar upplevelsen av de olika forntida tidsåldrarna på ett sätt som aldrig tidigare gjorts. Mycket ansträngning och engagemang kommer att ägnas åt att både i såväl handling som i ord levandegöra de forntida människornas kulturer d.v.s. levnadsförhållanden, teknik, dagliga sysslor, religion och föreställningsvärld.

Fornbyn skall bli en vetenskaplig mönsteranläggning och ett akademiskt forskningsobjekt av högsta rang. Tillsammans med vår vetenskapliga referensgrupp och dess kontaktnät d.v.s. spetskompetensen inom den svenska historiska kunskapsvärlden, kommer vårt hittills så fruktbara och förtroendefulla samarbete att fortsätta Detta nära samarbete garanterar högsta vetenskapliga kvalitet. Vidare kommer vi att ge forskare och studenter helt nya möjligheter som aldrig tidigare funnits. Forskare ges tillfällen till helt nya vetenskapliga samarbetsprojekt, och de studerande kan tack vare Fornbyn erbjudas viktiga praktiska erfarenheter av de olika tidsåldrarna och deras förutsättningar, teknik m.m. och som saknas idag.

En målsättning är också att låta Fornbyn bli ett vetenskapligt kunskapscentrum för hela den förhistoriska perioden. Anläggningen kommer därför bl.a. att öppnas för experimentell arkeologi för att bidra till att föra den historiska forskningen framåt. Samtidigt som projektet ständigt utvecklas, förändras och förnyas kommer det att bidra till kunskapsutvecklingen.

Ännu en målsättning är att erbjuda elever i grundskola och gymnasium en möjlighet att på ett unikt nyskapande sätt direkt uppleva de fornhistoriska tidsåldrarna och därmed öka intresset och förståelsen för vårt historiska arv.

<u>Levandegörande/återskapande.</u>

När vi bygger vikingastaden skall det ske som en rekonstruktion av ett sannolikt forntida händelseförlopp där utvecklingen börjar med en enkel fiskarboplats och slutar med en fullt utbyggd vikingatida handelsstad.

En omfattande och beskrivande fiktiv historia om människor och händelser kommer därför att följa vikingastadens utveckling. Denna kommer att presenteras för besökarna via vår hemsida, på olika sätt i skriftlig form och som teaterföreställningar. Vi tror att sådana former av kunskapsöverföring är både lustfyllda och kunskapsfördjupande samt skapar en nyfikenhet att vilja följa händelseutvecklingen år från år.

Ett vanligt problem med historiska rekonstruktioner är att utan människor blir det endast en själlös uppvisning av historiska byggnader. Därför är vårt planerade väldigt omfattande samarbete med vår stora och livaktiga vikingarörelse oerhört viktig. Detta samarbete bygger på ett ömsesidigt givande och tagande som gynnar alla. Detta kommer att leda till att Fornbyn blir den naturliga hemvisten för svensk vikingarörelse och medför att vikingastaden under säsongen kommer att befolkas av väldigt många kunniga ”vikingar” med rätt kunnande, kläder och utrustning. Med dessa förutsättningar kommer vi också att kunna erbjuda en fantastisk upplevelse till såväl nationella som internationella besökare.

<u>Fornbyn som turistmål.</u>

Stockholm har länge verkat för och haft ambitionen att bli en stor internationell turiststad. Vad internationella turister framför allt efterfrågat är levandegörande presentationer av Nobel och vikingatiden. Därför är en högklassig vikingaanläggning av detta slag mycket efterlängtad och har ett stort berättigande för att tillfredställa ett stort behov för den snabbt växande kulturturismen. Detta behov gäller inte bara Stockholm och Sverige utan även Europa. Stockholm Stad gav därför i slutet av 90-talet Stockholm Information Service (idag Stockholm Visitors Board ) i uppdrag att utreda möjligheterna att få till stånd en sådan anläggning och bistå lovande projekt. Detta projekt har därför haft ett nära samarbete med Stockholm Information Service/Stockholms Visitors Board sedan projektet påbörjades 1999.

Det historiska intresset har ökat starkt både nationellt och internationellt under de senaste tio åren. Ett exempel på detta är att man i Amerika år 2000 firade 1000-årsjubileum av Amerikas upptäckt ( vikingen Leif Eriksson år 1000) med mycket omfattande vikingaarrangemang i både U.S.A. och Kanada. Likaså har många vikingautställningar visats runt om i världen på senare år, t.ex. Australien och senast i U.S.A. som invigdes av kronprinsessan. Dessa har blivit stora publiksuccéer.

Turister och skolor kommer att få ett helt unikt resmål som levandegör den mest kända epoken i svensk och skandinavisk historia,, och som ju även måste sägas vara en mycket viktig del av Europas historia. Vikingarna och deras ättlingar har ju som bekant haft ett avgörande inflytande på många europeiska länders historia. Detta gäller framför allt England, Frankrike, Italien och Ryssland.

Våra besökare kommer genom vårt sätt att levandegöra anläggningen och våra olika arrangemang att kunna se, höra, smaka, lukta och lära känna det vikingatida samhället och livet på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt. Man kommer, som genom en tidssluss, att föras 1000 år tillbaka i tiden. Man får uppleva en levande fungerande vikingastad fylld med vikingar, hantverkskvarter, värdshus, handelsmän, bönder, fiskare, djur, skeppsvarv, husbygge, improviserad teater, planerad teater, uppvisningar av kampgruppen, hamn fylld av båtar och fartyg m.m. 15 – 20 st. handplockade hantverkare kommer att arbeta i hantverkskvarteren. Samma upplevelse, fast i mindre skala, erbjuder vi vid de övriga boplatserna. Vidare kommer företag och grupper att erbjudas upplevelsearrangemang som på ett ytterligare lustfyllt och fördjupande sätt levandegör de olika tidsåldrarna.

Fornbyn har målsättningen att bli världens största och bästa rekonstruktion av forntida miljöer. Stockholm, Sverige och Europa kommer att få ett nytt turistmål av yppersta världsklass.

<u>Platsen för Fornbyn.</u>

Under vikingatiden var området kring den mycket stora havsviken Mälaren centrum för en oerhört stark maktutövning. Den ledande aristokratin i Mälardalen kontrollerade en militärmakt som var mycket dominerande såväl till lands som till sjöss. Man kontrollerade därmed också handeln, vilken var en viktig källa till aristokratins rikedomar. Denna handel var mycket vidsträckt, från Europas länder i väst till Orienten, Bysantinska riket och Kalifatet (arabvärlden) i öst. Platsen för Fornbyn är belägen vid den forntida sjöhandelsleden österut.

Den vetenskapliga referensgruppen och projektgruppen anser att området, som vi gemensamt valt, genom sin vilda orörda natur har fantastiskt goda förutsättningar för att kunna skapa vetenskapligt korrekta rekonstruktioner av vikingastaden och de övriga tidigare kulturernas boplatser. Tack vare att tomten har formen av en långsträckt 1,6 km lång spjutformad halvö kan man enkelt stänga av fornreservatet från den moderna tiden. Det väldiga området
(c:a 500.000 m2) medger att orörda vegetationsytor kan skilja de olika anläggningarna åt.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att tomten är extremt bra ur såväl historisk, vetenskaplig som ur publik attraktionsmässig synpunkt. Därtill kommer att tomten har en sällsynt naturskön karaktär, med en fantastisk utsikt över fjärdar och omgivande öar i en del av Stockholms vackra skärgård.

<u>Förhållningssätt.</u>

Tack vare den vetenskapliga referensgruppens professionella kunskaper och insatser har projektets utformning påverkats starkt. Inte bara genom att de avsatt väldigt mycket tid till många utvecklingsmöten och vetenskapliga utvärderingar i fält av de många tomtalternativen, utan framför allt för deras insatser i många utvecklingsdiskussioner om hur anläggningen bäst skall utformas och genomföras. Deras många tankar, förslag och påpekanden har under planeringen radikalt påverkat projektledningens synsätt och tillvägagångssättet när det gäller hur anläggningen skall byggas.

<u>Projektutveckling .</u>

Projektet initierades under 1999. Hittills har arbetet med att driva detta projekt till vad det är idag bekostats av de inblandade aktörerna. Projektgruppens utpräglade samarbetsfilosofi tillsammans med en enorm insats i oavlönad tid har burit projektet fram till vad det är idag.. Tillsammans har vi lyckats nå de två stora mål som var vår målsättning med det förberedande arbetet:

1) Vi har lyckats skapa det tunga fundament av kunskap, kompetens och medverkan som krävs för att kunna genomföra projektet i praktiken.

2) Vi har efter flera års omfattande fältarbete lyckats hitta en tomt som i både storlek och kvalitet vida överträffar den kravspecifikation som vi tillsammans med den vetenskapliga referensgruppen ställde upp 1999.

Det förberedande arbetet avslutades med ett stort samordningsmöte i maj 2001. Där slöt alla inblandade aktörer helhjärtat upp bakom projektet.

Nästa steg i utvecklingen av projektet blev det väldiga arbetet med projekteringen. I den kom följande moment att ingå:

Formgivningsarbetet av anläggningen, som blev ett väldigt och mycket tidskrävande och omfattande arbete, skedde i direkt samarbete mellan projektledningen och den vetenskapliga referensgruppen.
Projektbeskrivning.
Modellbygge storlek 3,64 x 1.24 meter.

Naturreservatet blev verkighet våren 2006. Projekteringen blev färdig hösten 2006.

Kvar återstår nu den viktiga initiala finansieringen som nu skall lösas på ett ändamålsenligt och bra sätt för att kunna starta upp projektet. Allt med målsättningen att i Sverige skapa ett världsunikt turist- och vetenskapligt/fornhistoriskt studie- och forskningsobjekt.


<u>Preliminär utvecklingsplan. </u>

Finansieringen löses.
Uppbyggnadsskedet påbörjas när bygglov beviljats.
Anläggningen börjar gå med vinst år 4 (verksamhetsår 3).
Anläggningen blir i huvudsak färdigbyggd efter ca. sju år.
Därefter kommer anläggningen att fortsätta utvecklas och konsolideras.


Huddinge den 8/4 2008


Ronny Hedman Hans Arne Olsson
Botkyrkavägen 7 Ramskogsvägen 219
143 30 Vårby 136 68 Haninge
Tel. Arbete: 08-530 283 19 Tel. Bostad: 08-776 39 00
Mobil: 070-760 18 30 Mobil: 070-271 39 00
E-mail: ronnyhedman@bredband.net


---------------------------------------------------------------------


BASINFORMATION - FORNBYN I HANINGE

<b><u>Avsiktsdeklaration. </u></b>

<u>Mål. </u> '

Projekt Fornbyn i Haninge tar på sig fulla ansvaret att skapa en samlad fornhistorisk totalanläggning som kan erbjuda publiken en presentation av hela vårt förhistoriska kulturarv d.v.s. från jägarstenåldern till och med vikingatiden. Anläggningen skall hålla världsklass både som turistmål och som akademiskt forskningsobjekt. I full skala skall barn, skolungdom, universitetsstuderande, forskare och turister kunna få kunskapsförmedling enl. vetenskapens senaste rön, ta del av, uppleva, förstå, glädjas åt och uppskatta en anläggning av världsklass.

<u>Medel. </u>

För att uppnå detta kommer vi att:

* Använda ett kompromisslöst vetenskapligt förhållningssätt till hur anläggningarna byggs, drivs och levandegörs.
* Aktivt samarbeta nationellt och internationellt med den akademiska kunskapsvärlden på högsta nivå för att säkerställa kvaliteten på såväl anläggningens innehåll som dess kunskapsförmedling.
* Samarbeta med forskare och deltaga i forskningsprojekt för att bidra till att föra den historiska forskningen framåt.
* Erbjuda arkeologistuderande på universitetsnivå att kunna få de så oerhört viktiga erfarenheterna av de aktuella periodernas miljö, teknik och levnadsförhållanden som idag annars är nästan omöjlig att få.
* Samarbeta med både nationell och internationell vikingarörelse för att erbjuda ett forum där man kan samlas, utveckla kontakter och kunskap.
* Erbjuda vikingarörelsen en unik möjlighet att fortlöpande kunna verka och realisera sina intressen i full skala.
* Erbjuda allmänheten en samlad fornhistorisk anläggning som är i högsta grad levande.
* Medverka till att utveckla ett kvalitetssäkringssystem.
* Samarbeta med samhällets aktörer såsom t.ex. historiska institutioner, turistorganisationer, skolor, arbetsförmedling, länsstyrelse och berörda kommuner.
* Anordna kursverksamheter i forntida tekniker för att utveckla och föra vidare vårt upparbetade kunnande till kommande generationer.
* Skapa en virtuell forntida kunskapsbank som är tillgänglig för alla.
* Ge kunskap och information på olika språk.

Projektets storlek och idé om uppbyggnad med successiv utveckling i samverkan med den vetenskapliga världen och vikingarörelsen innebär att anläggningen kommer att utvecklas, förändras och bli sällsynt levande och realistisk även på lång sikt.

Det skall vara spännande att återkomma till Fornbyn i Haninge !

För projektgruppen - Fornbyn i Haninge..

Ronny Hedman och Hans Arne Olsson
Mail: ronnyhedman@bredband.net


---------------------------------------------------------------------


BASINFORMATION - FORNBYN I HANINGE.

<u>Möjligheter till arbete i Fornbyn i Haninge.</u>

Arbetet med finansieringsskedet pågår nu intensivt. När detta skede är avklarat måste vi börja anställa och engagera lämpliga personer i olika sammanhang. Realistiskt sett kan vi inte räkna med att byggnationen som tidigast kan komma igång förrän i början av 2007. Vi vill nu , utöver vårt eget kontaktnät, erbjuda duktigt folk från hela landet möjligheten att deltaga. Anmäl därför ert intresse redan nu för att underlätta vår planering och för att kunna komma ifråga. Följande behov av kunnigt folk finns:


<u>Egen anställd personal:</u>

* Enhetschefer för de fem tidsåldrarna, Vikingatiden, Äldre järnåldern, Bronsåldern. Bondestenåldern och Jägarstenåldern. Dessa specialister bör ha akademisk utbildning.
* Byggarbetslaget. Vi kommer att skapa ett eget byggarbetslag på minst fyra man som bygger fornbyn. Fler kommer att bli nödvändigt vid intensiva utbyggnadsperioder. Gedigen dokumenterad erfarenhet av traditionell byggteknik är ett absolut krav. Goda historiska kunskaper är en betydelsefull merit.
* Ekonomisk redovisning. 1 st. fast anställd person ansvarig för Fornbyns ekonomiska redovisning.
* Guider. 2 st. fast anställda personer med uppgift att guida våra besökare i anläggningen. Vi kommer att prioritera arbetslösa arkeologer.
* Sponsring. 2 st. fast anställda personer med gedigen erfarenhet av att ta fram sponsorer.
* Butiken. 2 st. fast anställda personer för butiken.
* Kassorna. 2.st. fast anställda personer till kassorna.

Under högsäsong kommer många fler att behövas. Det gäller i första hand kassapersonal och guider.

Naturligtvis är det en tung merit att vara kunnig i forntida historia. Är du intresserad av arbete i Fornbyn i Haninge föreslår vi att du redan nu kontaktar oss och berättar om dig själv och vad du kan och vill göra. Ange gärna någon referens.


<u>Hantverkskvarteren i vikingastaden:</u>

Här arbetar man som egen företagare med franchiseavtal med fornbyn.

* Smedja (2 st.)
* Vävstuga
* Bronsgjuteri
* Glasverkstad
*Läderverkstad
* Bageri
* Skrädderi
* Skomakeri
* Krukmakeri (2 st.)
* Garveri
* Guld och silversmide (2 st.)
* Ben- och hornverkstad
* Bildhuggarverkstad
* Runristare
* Snickeriverkstad
* Båtbyggeri
* Övrigt


<u>Restaurang och värdshus: </u>

* Stor modern restaurang med vikingatida utseende utanför den historiska gränsen.
* Stort värdshus som serverar kvalificerad vikingatida mat och dryck (långhus c:a 25 meter).
* 3 st. små värdshus belägna i och vid hantverkskvarteren som serverar enklare vikingatida mat och dryck.

Samtliga arbetar som egna företagare med franchiseavtal.<u>Vikingamarknader och underhållning:</u>

I samarbete med uppdragsgivare/finansiärer/sponsorer är det mycket sannolikt att vi kommer att arrangera ett antal vikingamarknader med underhållning av olika slag. Detta behöver inte enbart vara förlagt till Fornbyn utan kan ske i hela landet. Därför vill vi ha kontakt med kunniga personer runt om i landet och som är intresserade av och ser möjligheterna med att ingå i ett sådant nätverk. Detta kan naturligtvis också öppna möjligheter till engagemang och/eller fast arbete i Fornbyn.


<u>Social trygghet:</u>

Vi kommer att kunna erbjuda väldigt många arbetstillfällen antingen som anställda eller som samarbetspartners Storleken på Fornbyn i Haninge ger grunden för en trygg arbetsplats, en kontinuerlig god inkomstkälla och tillförsikt inför framtiden. Musklerna i projektet öppnar möjligheter att tillhandahålla personalbostäder om behov finnes. Detsamma gäller en ev. egen barnomsorg.

Ronny Hedman och Hans Arne Olsson
Projektgruppen
Mail: ronnyhedman@bredband.net

---------------------------------------------------------------------


BASINFORMATION - FORNBYN I HANINGE

<u>Den vetenskapliga referensgruppen. </u>

Ni har frågat oss om vilka personer som ingår i vår vetenskapliga referensgrupp. Eftersom dessa naturligtvis måste underrättas och ge sitt godkännande innan vi kan publicera namnen har vi därför tagit upp saken med dem. De har nu givit sitt godkännande och vi kan därför glädjande nog berätta hur referensgruppen skapades, vilka personer som ingår i densamma och om det omfattande arbete som vi gemensamt utfört.

Redan 1999, när projektet startade, hade vi helt klart för oss hur vi ville bygga och driva anläggningen. Det skulle absolut inte bli en Hollywoodanläggning utan någon riktig grund i den historiska verkligheten. Vi i projektgruppen är klart vetenskapligt orienterade. Därför fanns för oss bara en självklar väg att gå, nämligen att anläggningen skulle byggas och drivas med en kvalitetsmedvetenhet som skulle hålla högsta klass och med ett renodlat vetenskapligt förhållningssätt. Även om vi själva besitter historiskt kunnande och skulle kunna bygga en bra anläggning var vi inte nöjda med det. Vi ville bygga en anläggning som vi verkligen kunde vara stolta över och som skulle byggas och drivas på toppen av vetenskapligt kunnande. Vi kontaktade därför de tongivande aktörerna i den akademiska kunskapsvärlden och föreslog ett samarbete. Till vår stora glädje blev Stockholms Universitet (SU, Arkeologiska Institutionen) och Statens Historiska Museum (SHM) intresserade. Från SU kom INGMAR JANSSON och från SHM kom LARS G. HOLMBLAD, båda väldigt respekterade personer i den akademiska kunskapsvärlden. Projektgruppen redogjorde för de intentioner och riktlinjer efter vilka vi ämnade arbeta. Ingmar och Lars accepterade dessa till fullo. Därmed kunde vår vetenskapliga referensgrupp bildas.

Innan referensgruppen bildades hade även ett samarbete med Stockholm Information Service inletts. Tillsammans undersökte vi om lämplig mark för ett sådant projekt fanns i Stockholm, Nacka, Botkyrka, Huddinge och Ekerö kommuner. Det visade sig vara omöjligt att i dessa närkommuner finna en så stor användbar tomt som kunde uppfylla de krav vi ställde. Därför sökte vi oss ut till kranskommunerna. Vid kontakt med Haninge kommun visade sig intresset vara väldigt stort och vi avtalade om ett samarbete för att försöka realisera projektet. Vi inventerade hela kommunen med avseende på lämplig mark och kom så småningom fram till 16 tänkbara alternativ. Av dessa valde vi ut de sex bästa. Sedan var det dags för ett omfattande gemensamt arbete tillsammans med den vetenskapliga referensgruppen. De utvalda tomterna besiktigades noggrant. Efter ingående diskussioner rangordnades sedan tomterna och kontakt togs med markägare. Detta resulterade i att vi till slut fick tillgång till vår fantastiska tomt.

När tomtfrågan var löst började ett digert men spännande arbete med att formge hela anläggningen. För att testa olika alternativa placeringar för boplatserna var det nödvändigt med många besök och mycket fältarbete innan vi kom fram till den slutliga lösningen. Därefter vidtog detaljplanering av respektive boplats. Efter detta enorma arbete byggdes en modell, med måtten 1,22 x 3,64 m , för att dokumentera hela arbetet.

Det kan inte nog betonas hur värdefullt vårt nära samarbete med den vetenskapliga referensgruppen har varit för projektets förhållningssätt, fornbyns formgivning och hur anläggningen skall byggas och drivas. Vi känner stor tacksamhet och respekt för deras enastående kunskap, fantastiska arbetsinsats och personliga engagemang.

Vi uppskattar verkligen också Stockholms Universitet och Statens Historiska Museum som stött projekt Fornbyn i Haninge genom referensgruppen.

Ronny Hedman och Hans Arne Olsson
Projektgruppen
Mail: ronnyhedman@bredband.net


---------------------------------------------------------------------

BASINFORMATION - FORNBYN I HANINGE

Vi förstår att många är undrande hur det går med Fornbyn i Haninge. Vikingarörelsen är ju luttrad när det gäller historiska projekt som sällan leder till något, och man väntar och hoppas att det skall lyckas någonstans. De flesta projekt stannar i sin linda och blir aldrig mer än vackra ord. Så är dock inte fallet med vårt projekt och vi kommer därför nu med en en lägesbeskrivning för att förhindra felaktiga slutsatser.

Större delen av 2007 gick åt till en dialog med vår tilltänkta huvudsponsor. Vi var oerhört nära att lyckas men föll tyvärr på mållinjen i konkurrens med en helt annan typ av projekt. Därför har vi nu tagit upp kontakter med fler företag.

Fortfarande gäller för oss att den breda vikingarörelsen skall erbjudas en exklusiv möjlighet att i trygghet kunna få verka med sin specialkompetens i detta stora projekt. Satsar man på ett sådant här unikt projekt måste man också veta att det är ett långsiktigt hållbart engagemang, där ni skall kunna lita på att inga negativa händelser av något slag skall kunna ta ifrån er vad ni satsat om ni väljer samarbete med oss.

Slutligen........att vi alls offentliggjorde vårt projekt för snart två år sedan på Arkeologiforum var egentligen emot våra principer och berodde endast på att vi då såg det som absolut nödvändigt. Vi såg nämligen samarbetet med vikingarörelsen som väldigt viktigt, och det krävs ju tid, diskussioner och eftertanke för er att fatta ett så stort beslut som det innebär att ansluta till oss och inleda ett samarbete. Redan då räknade vi kallt med att finansieringsansträngningen skulle bli tids- och arbetskrävande. Under tiden har ni istället fått tid på er att fundera och diskutera för att när projektet snart blir verklighet vara mogna att fatta beslut.

För Fornbyn i Haninge
Ronny Hedman Hans Arne Olsson

---------------------------------------------------------------------


BASINFORMATION - FORNBYN I HANINGE

<u>Organisation:</u>

Samtliga i rubricerade funktioner kommer att arbeta som egna företagare med franchiseavtal. Man måste underorda sig vårt strikt vetenskapliga förhållningssätt till hur anläggningen skall drivas. Att skapa social trygghet för våra hantverkare i hantverkskvarteren och värdshusidkarna är för oss en nyckelfaktor och ett livsvillkor. Man kommer till "dukat bord" där fornbyn står för verksamhetslokal och basutrustning. Personalbostäder räknar vi med att bygga om behov finnes

Följande funktioner skall besättas av person/personer som arbetar som egna företagare som tecknar franchiseavtal med Fornbyn i Haninge:

Hantverkskvarteren i vikingastaden:

* Smedja ( ev. 2 st.)
* Vävstuga
* Bronsgjuteri
* Glasverkstad
* Läderverkstad
* Bageri
* Skrädderi
* Skomakeri
* Krukmakeri (ev. 2 st.)
* Garveri
* Guld och silversmide (ev. 2 st.)
* Ben- och hornverkstad
* Bildhuggarverkstad
* Runristare
* Snickeriverkstad
* Båtbyggeri
?

Värdshus i vikingastaden:

* Stort värdshus som serverar högklassig vikingatida mat och dryck (långhus c:a 25 meter långt).
*3 st. små värdshus belägna i och vid hantverkskvarteren som serverar enklare vikingatida mat och dryck.

Restaurang utanför den historiska gränsen:

* Stor modern restaurang som serverar modern mat. Exteriört kommer den att se ut som ett stort vikingatida hus.

Ronny Hedman, Projektledare
Mail: ronnyhedman@bredband.net

---------------------------------------------------------------------


INTRESSEANMÄLAN FÖR HUSBYGGE I FORNBYN I HANINGE

Som ett led i det avslutande arbetet vill vi nu erbjuda vikingaföreningar, grupper och enskilda personer möjligheten att få bygga sitt eget hus i vikingastaden. Antalet hus för detta ändamål måste begränsas. Skälet till att vi går ut med detta erbjudande är att vi vill ha denna urvalsprocess avslutad innan byggstart och att vi vill ge vikingagrupperna tid att förbereda sitt engagemang. Jag vill stark poängtera att vi eftersträvar ett långsiktigt samarbete med stort engagemang. Anmälan är inte på något sätt juridiskt bindande. Detta erbjudande är ett led i vår strävan att Fornbyn i Haninge skall kunna bli de svenska vikingaföreningarnas/gruppernas egen hemvist, åtminstone från mellansverige och norrut. Södra Sverige sköter Foteviken på ett utomordentligt sätt .

Förutsättningar:

<u>Fornbyn står för följande:</u>

* Allt byggmaterial utom lös inredning.
* Arbetsledning.
* Formgivning av husen. Dock kommer de utvalda grupperna att få stort inflytande över storleken och den slutliga utformningen av sitt hus.

<u>Vi önskar att vikingaföreningarna/grupperna står för följande: </u>

* Allt byggarbete vilket utförs i samverkan med våra arbetsledare.
* Lös inredning och utrustning till husen (kan medtagas).
* Detta blir en publik anläggning. Det innebär att ordningsregler blir nödvändiga under öppettid. I första hand gäller detta tidsenlig klädsel, tidsenlig utrustning och förbud mot synlig modern utrustning.
* Ett korrekt uppträdande som inte skadar fornbyn.

<u>Vi ger vikingaföreningarna/grupperna följande:</u>

* Full nyttjanderätt till sitt hus under säsongen (öppet vårdagjämning till midvinterblot).
* Grupperna kommer att få tillfälle att syssla med sina hantverk och aktiviteter.
* Möjlighet att få sälja era hantverk kommer att finnas. Dock förutsätter vi att försäljningen sker på ett sätt som är skattemässigt korrekt.
* Grupperna får ved för uppvärmning av huset och brasor.
* Möjlighet kommer att finnas för träning i vikingatida fighting och andra aktiviteter.
* Möjlighet att till fornbyn sälja kvalificerade hantverk av alla slag.
* Plats för tältläger kommer att finnas för de som inte ryms i huset.
* Frikort till anläggningen.

Projektgruppen kommer att skapa den nödvändiga tryggheten för de som väljer att bygga eget hus i Fornbyn. Detta samarbete skall fungera så att alla trivs och får stort utbyte av sitt engagemang.

Stockholm den 18/2 2008

Ronny Hedman, Projektledare
Tel: Dagtid: 08-530 283 19
Mobil: 070-760 18 30
Mail: ronnyhedman@bredband.net


---------------------------------------------------------------------

BASINFORMATION - FORNBYN I HANINGE.

De olika boplatserna.

<u>Vikingastaden:</u>

Vikingastaden Kommer att bestå av c.a 60 hus av alla storlekar och funktioner. Ytan blir c.a 45.000 m2. Den kringgärdas av stadsvallen och borganläggningen. Hamnen består av 8-10 bryggor med skepp och båtar. En pålspärr omger hamnbassängen. 15 - 20 hantverkare av många slag kommer att arbeta i hantverkskvarteren.

Vikingastaden kommer att byggas efter de förhållanden som gällde vid sekelskiftet 900/1.000 E. kr. Stadsplanen är ett consensusbeslut med den vetenskapliga referensgruppen. Vi har valt Sigtunas tomtindelning som förebild. Bebyggelsen kommer att bli mycket varierad i olika kombinationer. Slätmarkshus och grophus. Väggar i lerklining, skiftesverk och timmer. Tak i torv, ved, halm, vass och spån.

Vikingastaden kommer, enl. önskemål från vår vetenskapliga referensgrupp, att byggas relativt långsamt för att hinna ta vara på erfarenheter från de redan byggda husen. Dessa erfarenheter läggs sedan in i byggnationen av nästa etapp. Syftet med detta är att ta vara på tillfället att vinna nya vetenskapliga rön och för att höja byggkvalitéten maximalt.

När vi bygger vikingastaden kommer vi att göra det som en rekonstruktion av ett sannolikt forntida händelseförlopp, där staden växer fram från en enkel fiskarboplats till en fullt utbyggd vikingastad. Följande scenario ser vi framför oss:

Etapp 1. Fiskarboplatsen. En familj bestämmer sig för att platsen är lämplig för bosättning. Ett långhus byggs med tillhörande mindre byggnader som smedja, visthus, fähus och kokhus. Familjen livnär sig på jakt, fiske, boskapsskötsel jordbruk m.m (totalt 5 hus).

Etapp 2. Byn. Näringsmöjligheterna visar sig vara mycket gynnsamma, vilket så småningom leder till att ytterligare två familjer etablerar sig på platsen och en by bildas. En viss hantverksverksamhet påbörjas bl.a. ett litet båtvarv (totalt 12 hus).

Etapp 3. Bygdehandelsplatsen. Den lokala aristokratin beslutar att bygga en bygdehandelsplats och väljer då denna plats, då det är den mest lämpade platsen i bygden ur strategisk, handelspolitisk och topografisk synpunkt. Två hantverkskvarter och några packhus byggs, och några hantverkare av olika slag värvas. Hamnen utökas och båtvarvet byggs ut till ett skeppsvarv (totalt 30 hus).

Etapp 4. Handelsstaden. Utvecklingen är nu sådan att kungen i denna landsdel behöver en handelsstad som skall ingå i den kedja av handelsstäder som förmedlar varor mellan orienten och europas länder. P.g.a. platsens mycket strategiska läge väljer han just denna plats. Handelsplatsen växer alltmer och blir slutligen en betydande handelsstad. Hamnen byggs ut ytterligare ( totalt 60 hus).

Etapp 5. Handelsstaden befäst. Handelsstaden har nu blivit så betydande, och har så stora rikedomar samlade, att det p.g.a. fientliga anfall blir nödvändigt att bygga en försvarsanläggning av östersjösnitt d.v.s. en stadsvall med tillhörande vattenpalissad (pålspärr).

Etapp 6. Handelsstaden befäst med borgen. Det har nu visat sig att försvarsanläggningen inte är tillräcklig för att skydda stadens innevånare och dess växande rikedomar mot fientliga anfall. Därför byggs nu en borganläggning på berget ovanför vikingastaden.

Eventuellt byggs inte stadsvallens palissad och vakttorn. Utvecklingen på den akademiska kunskapssidan får bli avgörande.

<u>Äldre Järnåldern.</u>

Äldre järnåldern kännetecknas framför allt av att järnet togs i bruk. Detta ledde till väldiga framsteg med oerhört förbättrade verktyg, jordbruksredskap och vapen. Lika viktigt var säkert att jordbruket tog det sista avgörande steget mot det jordbruk som sedan fanns kvar nästan oförändrat till för 300 år sedan d.v.s. fasta åkrar kombinerat med kreatur som betade på omgivande ängsmarker med skottskog och vars gödsel sedan samlades in och fördelades över åkrarna.

Vi vill bygga en tidstypiskt gård från romerk järnålder/folkvandringstid. Gården kommer att bestå av ett långhus som blir c:a 22 meter långt med fähus, smedja, två större åkrar,. stensträngar och trästängsel kringgärdande gårdstun, åkrar och kreatursstigar. Skottskogsbruk kommer att visas i den anslutande ängsmarken. Båtar och övrig utrustning kommer att finnas.

<u>Bronsåldern:</u>

Bronsåldern kännetecknas framför allt av att man började bruka metall. Jordbruket blev ochså med tiden väldigt mycket mer utvecklat och effektiviserat. På verktygssidan skedde stora framsteg och i jordbruket togs årdret och dragdjur i bruk. Detta ledde till att mycket större arealer åker togs i bruk. Välståndet steg och befolkningsökningen blev markant. Husen blev också väldigt mycket större och mer avancerade.

Vi ämnar bygga en bronsåldersgård som är representativ för perioden. Det innebär att vi väljer ett minst 20 meter långt långhus med rundade gavlar, byggt med den nu rådande treskeppstekniken. Vidare ett uthus c:a 10 meter långt, och en större åker. Kultplats och gravrösen kommer med tiden att finnas på höjden ovanför gården. Båtar och övrig utrustning tillkommer.

<u>Bondestenåldern.</u>

Bondestenåldern är en mycket lång period med flera kulturer och levnadssätt. Livsstilen från jägarstenåldern fanns säkert inledningsvis även under denna period även om den så småningom mer eller mindre försvann. Det som verkligen kännetecknar denna period och som även är osaken till dess namn är införandet av jordbruk och kreaturshållning i kombination med det traditionella jakt-fiske-samlandet.

Vi vill bygga en bondestenåldersgård med ett långhus. Detta är alltså inledningen på den väldigt långa långhustraditionen. Det fanns även andra hustyper och livsstilar men vi anser att en sådan gård är mest representativ för perioden om man måste välja ett alternativ. Åkrarna gödslades med stor sannolikhet inte utan utarmade åkrar lades i träda och ny mark bröts när jorden efter en tid var tömd på näring. Även gårdarna flyttades inom ett mindre område av detta skäl. Jorden bearbetades med mycket enkla redskap som hackor och grävkäppar.

Vi bygger till att börja med ett tvåskeppigt långhus 8-10 meter långt, ett enkelt uthus av skärmtakskaraktär, ett dödshus beläget i närheten av vattnet och en liten åkerlapp. Så tillkommer båtar och övrig utrustning.

Åkern kommer att läggas i träda och ny åker kommer att brytas.

<u>Jägarstenåldern.</u>

Detta var ju en tidsålder då människan livnärde sig på jakt, fiske och insamlande av ätliga växter. Det var mestadels en mycket rörlig tillvaro där man förflyttade sig efter de näringsomständigheter som gällde. Livet på sommar- och vinterhalvåret skilde sig åt en hel del. På sommarhalvåret var livet mycket rörligt och till en del fokuserat på insamlande av föda och förberedelser inför vintern. Visserligen var kimatet mer gynnsamt vid denna tid jämfört med idag men vintern krävde bättre skydd mot kyla och vädrets makter för att man skulle överleva. Därför var också bostäderna mycket olika.

På sommaren då man förflyttade sig ofta krävdes lätta och transportabla bostäder. Vi vet inte exakt hur de såg ut men det arkeologiska materialet pekar på lätta tältliknande hyddor som täcktes med skinn eller material taget på platsen. Tält liknande de tipis som nordamerikas indianer byggde är troliga.

På vintern krävdes en rejälare bostad och troligen var man mestadels bofasta under denna period. Husen kunde ha olika grundformer men var sannolikt bastant konstruerade med i vissa fall täckning av dubbla lager skinnhudar, i vissa fall med andra material. Boendeytan var ofta nergrävd i marken och överskottsmassorna lades på utsidan mot täckningsmaterialet för att täta mot drag. Vuollerimhuset är ett gott exempel på ett sannolikt skinntäckt hus.

Därför finner vi det nödvändigt att bygga stenåldersboplatsen som två boplatser, ett sommarviste och ett vinterviste. Så tillkommer naturligtvis båtar, eldstäder och övrig utrustning.
miklagard
 
Inlägg: 123
Blev medlem: 13 februari 2006, 14:03
Ort: Sweden

Inläggav Matti » 22 juli 2009, 13:36

Vänner! Förvänta er mail från undertecknad. Med referenser från exempelvis Eketorp.

Och vad gäller järnåldern är jag er man. Men jag har pysslat med alla ovan nämnda epoker vad avser levande historia på museer så inget är mig främmande!
Dessutom finns det ingen som kan drilla små barn i senromersk drill med spjut och sköld och sedan skrämma livet ur åskådarna som jag!
Matti
 
Inlägg: 1752
Blev medlem: 15 augusti 2005, 12:55
Ort: Sweden

Inläggav miklagard » 22 juli 2009, 14:16

Hej Matti,

Simma lugnt ! Jag vet vem du är och vad du kan. När vi väl kommer igång står du i tätgruppen och jag lovar att du får du din chans. F.ö. vill jag att kommentarer, frågor och svar kommer på den andra tråden. Denna är bara avsett för information.
miklagard
 
Inlägg: 123
Blev medlem: 13 februari 2006, 14:03
Ort: Sweden

Inläggav Matti » 22 juli 2009, 18:44

Sorry, skrev här innan jag läste andra tråden!
Matti
 
Inlägg: 1752
Blev medlem: 15 augusti 2005, 12:55
Ort: Sweden

Inläggav miklagard » 23 juli 2009, 18:34

Förstår det !
miklagard
 
Inlägg: 123
Blev medlem: 13 februari 2006, 14:03
Ort: Sweden


Återgå till Om historiskt återskapandeVilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 4 gäster

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group • Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2012
Theme created by StylerBB.net
cron