Historiska Världar

Historiska världar


Sedan 2000 har Historiska världar varit Historiska museets projekt för fräjmandet av återskapande av historia i olika former. Den i särklass mest aktiva avdelningen är sajtens webbforum där stort kunnande om historiska tiders hantverk och liv dagligen stöts och blöts. Dräktsidan är en resursbas för de som vill veta mer om olika perioders dräkthistoria och inte tycker att de får ut tillräckligt av de vanliga böckerna. Här presenteras mönsterskisser och nogranna fotografier av baksidor och insidor, ibland som ett komplement till diskussionerna på forumet.

Ursprungligen var Historiska världar tänkt som en mötesplats för rollspelande, och startades därför som ett samarbete med Sverok (Sveriges roll- och konfliktspelsförbund), med stöd av Stiftelsen Framtidens Kultur. Sedan dess har inriktningen ändrats, mycket på grund av webbforumets utveckling, och Sverok har inte längre någon aktiv del i samarbetet.

På Historiska världar finner man också två digitala ordböcker – Vikingatidens ABC och Medeltidens ABC – som tillsammans utgör en enorm informationsbas för den vetgirige. Under rubriken Material finner man lite allt möjligt som kan vara bra att ha när man återskapar historia, och här har vi också placerat rollspelens Sourcebook om Historiska museet. Missa heller inte vår webbradio med historiska hantverkare.

Sin nuvarande form fick Historiska världar från 2007. Då togs stora delar av det äldre materialet bort och sajten renodlades mot återskapande av historia samt reenactment. Skälet till detta var baserat på hur användningen av sajten såg ut. Idag är webbsidan mer sammanhållen och mindre tvetydig. För de som vill hitta forum för rollspel och lajv finns det många andra platser på webben, men diskutera gärna historiskt återskapande i forumet!


Produktionsgrupp, Historiska världar:

Hemsidesproducent och redaktör för sidans innehåll:
Henrik Summanen

Projektansvarig (2000):
Karl-Olof Cederberg

Sidan gjord av:
Stella D Design