Historiska Världar

Soldat från andra halvan av 1400-talet

Harnesk

Harnesket var ett vanligt skydd för senmedeltida soldater. Ofta kallas det för "pansar" och verkar vara något som de borgare som gick i "vården" (stadsvakten) skulle bära när de gjorde detta.

 

Det berättas ibland historier om att soldaterna inte tilldelades rustning för ryggen. Detta skulle göra att de var mindre benägna att fly eftersom de visste att de var mindre skyddade med ryggen mot motståndaren.

Den här rustningspoleraren tecknades av under slutet av medeltiden (Das Hausbuch der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung zu Nürnberg).