Historiska Världar

Soldat från andra halvan av 1400-talet

Rinbrynja

Detta är en ringbrynja som förmodligen har tillverkats någon gång efter år 1500, men den är tillverkad på samma sätt som de medeltida. Ringarna är nitade, vilket är en förutsättning för dem att hålla ihop under brynjans tyngd.

 

Det sitter en nit i varje ring vilket tyder på att denna ringbrynja skulle höra hemma i slutet av medeltiden. De äldre ringbrynjorna har ofta varannan ring hel eller varannan rad ringar konstruerad av hela ringar. Eftersom man kan trä in de nitade ringarna i de hela är detta inget hinder i konstruktionsarbetet.

Denne ringbrynjemakare levde i Tyskland under senmedeltiden (Das Hausbuch der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung zu Nürnberg).