Historiska Världar

Soldat från slutet av 1400-talet

Ringbrynjekrage

Ringbrynjekragar förefaller ha varit ganska vanligt under senmedeltiden. De är ganska vanliga i våra konsthistoriska källor, ofta i kombination med någon annan form av skydd, t ex ett halsstycke.

 

Den här ringbrynjekragen är fodrad med ett läderstycke av samma form som ringbrynjan och fastlaskad i överkant. Normalt hade sannolikt en ordentlig snörningsanordning eller några spännen använts till förslutningen i nacken, men här är det en provisorisk remlösning. Det är dock inte ovanligt att rustningar är konstruerade för att snöras av någon annan, eller för att "sy in" sin bärare i. De relativt få tillfällen under ett år som en medeltida soldat var delaktig i ett slag krävde förmodligen sådana specialarrangemang.

Den lilla överhängande ringbrynjebit som inte är fodrad lappar över den övriga brynjan på utsidan.

Man skulle kunna tro att ett skinnstycke inte skulle vara nog för att hålla upp ringbrynjan, men erfarenheten visar att det räcker utmärkt. Historiskt sett finns det olika lösningar på detta, och vi har för få fynd för att veta säkert vad som var vanligast. En av de bevarade brynjekragarna är konstruerade med ett större antal ringar som går in i varje ring jämfört med resten av brynjan. Detta gör den stabilare och svårare att ta sig igenom med skärande eggar eller stickvapen.

De historiska brynjorna är nästan alltid nitade. Senmedeltida brynjor är ofta nitade i varje ring, medan de äldre ibland har hälften av ringarna utstansade, och alltså bara nitade i varannan.

Ringbrynjefragment här intill påträffades vid utgrävningarna av Glimmingehus vallgrav. De ligger numera i magasinen på Historiska museet. Vid en förfrågan på Historiska världars forum påpekade några användare att fragmenten ser ut precis som det som blir över när man bygger om en ringbrynja från t ex stor till liten, eller från brynjehosa till krage. Möjligen har de kastats ut i vallgraven som skräp.