Historiska Världar

Vikingatida kvinna

Detta är en rekonstruktion av den typen av dräkt många av Birkas högre uppsatta kvinnor blev gravlagda i under 900-talet. Det är viktigt att påpeka, liksom för den manliga dräkten, att den utrustning som följer den döde i graven inte nödvändigtvis är samma föremål som har använts, eller samma plagg som har burits när personen var i livet. Mycket tyder faktiskt på motsatsen, till exempel att den rynkveckade särken hon bär underst inte går att tvätta utan att de fina vecken går ur.

Klicka på rubrikerna för mer information!